Scurt Istoric

Școala Postliceală Sanitară „Carol Davila”, Slatina funcționează de la data de 1.09.1992, conform deciziei de înființare nr. 343/23.09.1992., a Consiliului de Administrație al Scolii „Carol Davila „ București.

Școala a fost patronată de A.F.J.Olt , înființată în urmă hotărârii judecătorești, prin sentință Tribunalului județean Olt 4887, înregistrată cu nr. 7865/1993

Școala a primit Autorizația de încredere în baza Hotărârii C.N.E.A.I.P. nr. 30/6.12.1999 aprobată de M.E.N. prin O.M. nr. 3652/19.04.2000, iar în anul 2009 a fost acreditata conform O.M.C. I. 4750/19.08. 2009

Până în prezent scoală a pregătit 24 promoții de elevi( peste 1700 absolvenți) la specializările: asistent medical generalist, asistent medical social, asistent medical de laborator, asistent medical de farmacie.

Din anul 1992 până în 2004, școala a funcționat în sediul Casei de cultură a sindicatelor Olt iar din 2014 până în prezent în sediul școlii gimnaziale „Vlaicu Vodă”, Slatina.

În prezent școala noastră dispune de o bogată bază materială reprezentată de:

Laborator tehnologic

Dotat cu instrumentar medical complet, planse, mulaje, microscoape, mijloace audio-video, retroproiector, flipchart, 4 manechine pentru simulare in nursing , simulator injectii intramusculare , simulator perfuzii, brat perfuzii, etc.

Laborator de informatica

Dotat cu peste 30 de calculatoare conectate la internet

Biblioteca

Cu peste 1500 de volume, carti de specialitate si de beletristica

Secretariat

Dotat cu copiator, fax, scanner, telefon, fax la care au acces toate cadrele didactice si toti elevii

Cadrele didactice sunt medici primari și specialiști, asistenți medicali principali, profesori , juriști, cu pregătire psiho- pedagogică și de specialitate , ce oferă elevilor instruire la standarde europene.

Cadrele didactice participă în fiecare an la cursuri de perfecționare și de formare continuă și împreună cu elevii la toate activitățile extracurriculare în parteneriat cu alte școli și instituții.(„ Crucea Rosie” , D.G.A.S.P.C. OLT etc); au elaborat publicatia metodico-stiintifica „Exemple de bune practici” si” Culegerea de teste pentru examenul de absolvire”)

În școala noastră se organizează în fiecare an , Concursul județean „Întrecerea Nurselor” Concursul interjudețean de nursing „Mioara Mincu”, ceremonia se absolvire , „Balul Nurselor”, Balul bobocilor”.

Elevii și cadrele didactice se pot exprima în revista școlii ”Discipolii lui Carol Davila”( nr. 10/2018).

Până în prezent au fost acordate un număr de peste 300 burse sociale , elevilor cu frecvență foarte bună și situație materială precară.

Printre proiectele educative relevante se numară:

Proiectul educațional județean „Împreună putem salva o viață”

Proiectul educational interjudețean „Nursingul și sănătatea semenilor”

în cadrul protocoalelor de colaborare cu Scoli postliceale sanitare din județ și din țară.

Proiectul județean „Cultură și educație sanitară pentru generația de mâine”

în cadrul Protocoalelor de colaborare cu cu școlile și liceele din municipiul Slatina și din județul Olt

Proiect județean educativ „S.I.D.A - O provocare la solidaritate”

în colaborare cu școli din județul Olt

În școală noastră valorile dominante sunt: egalitarismul, colaborarea, munca în echipă, respect reciproc, atașamentul față de elevi, respectul față de profesie, libertate de exprimare, receptivitate la nou, entuziasm, dorință de afirmare.

Toate acestea fac că atmosfera de lucru în cadru colectivului de cadre didactice și elevi să fie stimulativă, dinamică, relațiile să fie deschise, colegiale, de respect și sprijin reciproc.

Conducerea școlii cu o echipă de cadre didactice tinere, maiștri instructori, dar și cadre cu experiență medici, profesori, au inițiat și dezvoltat activități de parteneriat cu diverse instituții privind ocrotirea sănătății populației.

Școala funcționează după un plan managerial propriu.

Conducerea școlii ascultă sugestiile personalului școlii, face aprecieri sincere și corecte la adresa acestora, le respectă competența, le oferă autonomie, îi sprijină și evită un control birocratic.