„ Învață pentru tine și familia ta, pentru cei din jurul tău, să ocrotești și să îngrijești, să alini și să vindeci! ”

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Avizată în C.P. din data de 19.02 2021

Aprobată în C.A. din data de 19. 02. 2021

Președinte C.A. prof. Vedere Filofteia

 • Pentru anul școlar 2022/ 2023 oferta educatională a scolii noastre este de 3 clase la specializarea asistent medical generalist cu durata de 3 ani.
 • Admiterea se realizează pe bază de dosar
 • Se pot înscrie absolventi de liceu cu sau făra diplomă de bacalaureat; făra limită de vârsta !
 • Planurile de învățământ si programele școlare sunt conforme cu legislatia în vigoare și cu standardele europene
 • STANDARDELE DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ PENTRU A.M.G.-ANEXA NR 1 LA O.M.C.T. NR 2713/29.11.2007 , ORDINUL NR. 5602/3 11.2015 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA O.M.E.C.T. NR.3713/29.11.2007, ANEXA 1 LA O.M.E.N. NR. 3499/29.03.2018
 • CURRICULUM PENTRU A.M.G.-ANEXA NR 3 LA O.M.C.T. NR 2713/29.11.2007 , ORDINUL NR. 5602/3 11.2015 PENTRU MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA O.M.E.C.T. NR.3713/29.11.2007, ANEXA 3 LA O.M.E.N. NR. 3499/29.03.2018
 • Certificatele de calificare nivel 5, sunt recunoscute in Uniunea Europeana
 • Taxa scolara, se poate achita in mai multe rate pe parcursul anului școlar si este cea mai mica din judet si din tara
 • Se acorda burse sociale partiale sau totale, dupa caz, elevilor cu frecventa foarte buna si situatie materială precară.
 • Se organizează consultatii gratuite la toate modulele
 • Se oferă meditatii gratuite pentru cei care nu au promovat examenul de bacalaureat la biologie.
 • Elevii de anul III pot participa la programe de pregatire suplimentară si la simularea examenului de absolvire
 • Absolventii scolii pot sustine examenul de certificare a calificarii profesionale si fara diploma de bacalaureat
 • 5 săli de clasa dotate corespunzator;
 • Laborator tehnologic dotat cu instrumentar medical complet, planse, mulaje, microscoape, mijloace audio-video, retroproiector, flipchart, 4 manechine pentru simulare in nurssing , simulator injectii, brat perfuzii, etc;
 • Laborator de informatica cu peste 30 de calculatoare, leptopuri conectate la internet;
 • O biblioteca cu peste 1600 de volume, cărti de specialitate si de beletristică
 • Secretariat dotat cu copiator, fax, scanner, telefon,fax la care au acces toate cadrele didactice si toti elevii
 • Cadrele didactice sunt medici primari si specialisti, asistenti medicali principali, profesori , care oferă pregatire la standarde europene
 • Procesul de invățământ se desfasoară pe baza unui orar adaptat la specificul școlii noastre
 • Învatamantul clinic( practica) are loc în Spitalul judetean de urgentă Slatina , în cabinetele de medicina a familiei si in cabinetele medicale particulare pe baza unor contracte si protocoale de colaborare
 • Elevii scolii noastre au posibilitatea să participe la activităti extracurriculare si de voluntariat în cadrul parteneriatelor si protocoalelor încheiate cu unitătile de învățământ din municipiu, judet sau din tara , cu Crucea Rosie, cu D.G.A.S.P.C. OLT, I.S.U., să se exprime în revista scolii-”Discipolii lui Carol Davila”
 • În școala noastră se organizează in fiecare an Concursul Interjudetean de nursing” Mioara Mincu”( până in prezent elevii nostri au obtinut 24 –Premiul I, 14 Premiul II si 11 Premiul III), Concursul judetean de nursing„Intrecerea Nurselor”( rezultate 41- Premiul I, 17- Premiul II si 11 Premiul III) Ceremonia de absolvire , „Balul Nurselor”, Balul bobocilor”,” Ziua portilor deschise” etc.
 • Absolventii pot opta pentru locuri de munca în orice unitate sanitară din tara, precum și în Germania, Anglia. Italia sau în alte tari din U.E.