„ Învață pentru tine și familia ta, pentru cei din jurul tău, să ocrotești și să îngrijești, să alini și să vindeci! ”

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Avizată în C.P. din data de 16.01.2023

Aprobată în C.A. din data de 16.01.2023

Președinte C.A. prof. Vedere Filofteia

 • Pentru anul școlar 2023/ 2024 oferta educatională a scolii noastre este de 3 clase la specializarea asistent medical generalist cu durata de 3 ani.

 • Admiterea se realizează pe bază de dosar

 • Se pot înscrie absolventi de liceu cu sau făra diplomă de bacalaureat; făra limită de vârsta

 • Planurile de învățământ si programele școlare sunt conforme cu legislatia în vigoare și cu standardele europene :
 1. CURRICULUM PENTRU A.M.G, ANEXA NR 3 LA O.M.E.N. NR. 3499/29.03.2018
 2. STANDARDELE DE PREGĂTIRE PROFESIONALĂ PENTRU A.M.G.- ANEXA NR 1 LA O.M.E.N. NR. 3499/29.03.2018

 

 • Certificatele de calificare nivel 5, sunt recunoscute in Uniunea Europeana
 • Taxa școlară, se poate achita in mai multe rate pe parcursul anului școlar si este cea mai mică din judet și din țară
 • Se acordă burse sociale partiale sau totale, după caz, elevilor cu frecventă foarte bună si situatie materială precară.
 • Se organizează consultatii gratuite la toate modulele
 • Se oferă meditatii gratuite pentru cei care nu au promovat examenul de bacalaureat la biologie.
 • Elevii de anul III pot participa la programe de pregatire suplimentară si la simularea examenului de absolvire
 • Absolventii scolii pot sustine examenul de certificare a calificării profesionale si făra diploma de bacalaureat
 • 5 săli de clasa dotate corespunzator,

 • Laborator tehnologic dotat cu instrumentar medical complet, planse, mulaje, microscoape, mijloace audio-video, retroproiector, flipchart, 4 manechine pentru simulare in nurssing , simulator injectii, brat perfuzii, etc.

 • Laborator de informatica cu peste 30 de calculatoare și leptopuri conectate la internet

 • o bibliotecă cu peste 1200 de volume, cărti de specialitate si de beletristică

 • secretariat dotat cu copiator, fax, scaner, telefon, fax la care au acces toate cadrele didactice si toti elevii

 • Cadrele didactice sunt medici primari si specialisti, asistenti medicali principali, profesori , care oferă pregătire la standarde europene

 • Procesul de învățământ se desfasoară pe baza unui orar adaptat la specificul școlii noastre

 • Învatamantul clinic( practica medicală ) are loc în Spitalul judetean de urgentă Slatina și alte unități sanitare pe baza unor contracte si protocoale de colaborare

 • Elevii scolii noastre au posibilitatea să participe la activităti extracurriculare si de voluntariat în cadrul:

 • parteneriatelor si protocoalelor încheiate cu unitătile de învățământ din municipiu, judet sau din tară , cu Crucea Rosie, cu D.G.A.S.P.C. -OLT, I.S.U. etc.

 • Proiectul educațional interjudețean “ Nursingul si sănătatea semenilor cu activitatea principală ,, Concursul Interjudetean de nursing” Mioara Mincu” Până in prezent elevii nostri au obtinut 26 –Premiul I, 14 Premiul II si 12 Premiul III),

 • Proiectul județean ,, Împreună putem salva o viață,,cu activitatea :Concursul judetean de nursing„Întrecerea nurselor ,, rezultate : 41- Premiul I, 17- Premiul II si 11 Premiul III)

 • să se exprime în revista scolii-”Discipolii lui Carol Davila”

 • În școala noastră se organizează in fiecare an: Ceremonia de absolvire , „Balul Nurselor”, Balul bobocilor”,” Ziua portilor deschise” etc.

 • Absolvenții pot opta pentru locuri de munca în orice unitate sanitară din tara, precum și în Anglia, Germania, Spania, Italia, Belgia etc.