Despre noi

Până în prezent școala a pregătit 18 promoții de elevi la specializările: asistent medical generalist, asistent medical social, asistent medical de laborator, asistent medical de farmacie.

Activități extracurriculare

Elevii școlii noastre au posibilitatea să participe la activități extracurriculare în cadrul parteneriatelor și protocolaelor încheiate cu unitățile de învățământ din Slatina și județul Olt, cu Crucea roșie, cu DGASPC – Olt , Complex servicii persoane adulte

Elevii și cadrele didactice participă că voluntari în cadrul acțiunilor desfășurate de Crucea Roșie și DGASPC Olt

Revista școlii "Discipolii lui Carol Davila", dă posibilitatea tuturor elevilor și cadrelor didactice să se exprime

În școala noastră se organizează în fiecare an concursul „Întrecere nurselor „, între anii de studiu, Concursul interșcolar "Mioara Mincu", la care pot participa și elevii școlilor de profil din județ și din țară; activitatea de promovare a scolii:”Ziua porților deschise”, „Balul Bobocilor” etc.

Programe educaționale 2012-2013

Programul transnațional de îmbunatățire a stagiilor de pregătire practică a a elevilor din școlile sanitare pentru facilitarea tranzacției acestora de la scoală la viață activă – proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007/2013-“Investește în oameni”

Proiectul Educațional “ Alimentația – o poartă deschisă sănătății!” inițiat de Colegiul Economic ,, P.S. Aurelian’’.

Proiect “Capcanele adolescenței’’ derulat de Colegiul Economic ,, P.S. Aurelian’’.

Proiectul Educațional ,, SIDA- o provocare la solidaritate!’’- inițiat de Liceul ,, Ștefan Diaconescu’’-Potcoava

În prezent școala noastră dispune de o bogată bază materială reprezentată de:

Laborator tehnologic

Dotat cu instrumentar medical complet, planse, mulaje, microscoape, mijloace audio-video, retroproiector, flipchart, 4 manechine pentru simulare in nursing , simulator injectii intramusculare , simulator perfuzii, brat perfuzii, etc.

Laborator de informatica

Dotat cu peste 30 de calculatoare conectate la internet

Biblioteca

Cu peste 1500 de volume, carti de specialitate si de beletristica

Secretariat

Dotat cu copiator, fax, scanner, telefon, fax la care au acces toate cadrele didactice si toti elevii