Absolvire

Grafic examen conf. Ordin nr 5152/30.08 2021

Se aprobă graficul de desfăşurare a examenului de certificare a calificării profesionale a absolvenţilorînvăţământului postliceal – nivel 5 de calificare, calificarea profesională “asistent medical generalist”, sesiunea august 2022:

– înscrierea candidaţilor: 8-12 august 2022;

– desfăşurarea probei practice: 16-18 august 2022;

– desfăşurarea probei scrise: 19 august 2022;

– afişarea rezultatelor la proba scrisă: 22 august 2022;

– depunerea şisoluţionareacontestaţiilor la proba scrisă: 22-23 august 2022;

– susţinerea proiectului: 24-25 august 2022;

– afişarea rezultatelor finale: 26 august 2022.

ÎN ATENŢIA ANULUI  III 

Pentru înscrierea la examenul de certificare a calificării profesionale, sesiunea august 2022, dosarele elevilor trebuie să conţină următoarele: 

1.cerere de înscriere

2.patru fotografii – tip color ¾, pentru certificat de calificare
(nu se admit fotografii artistice !)

3.certificat de naştere în copie certificată ca fiind conformă cu originalul

4.certificat de căsătorie – în copie certificată ca fiind conformă cu originalul (dacă este cazul)

5.actul de identitate – în copie certificată ca fiind conformă cu originalul

6.foaie matricolă (anul I, II, III A.M.G.) eliberată de scretariatul S.P.S.,, Carol Davila,,

7.declarație pe proprie răspundere că a luat la cunoştinţă şi că va respecta măsurile de distanțare  socială și igienico-sanitare de prevenire a infecției cu COVID 19

8.declarație privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal

9.chitanța de plata a  taxei de examen, care se eliberează în momentul depunerii dosarului.

10.dosar cu șină (din carton).

NOTA: Certificarea actelor menționate se  face de către secretariatul Școlii Postliceale  Sanitare  ,,Carol Davila’’ Slatina

Ce a reprezentat această școală pentru mine?