’’Învață pentru tine și familia ta, pentru cei din jurul tău, să ocrotești și să îngrijești, să alini și să vindeci !’’

Misiune

Misiunea școlii noastre este formarea de asistenți medicali generaliști care să fie capabili să satisfacă la nivelul exigentelor europene nevoile de îngrijire a sănătății și de promovare a unui mod de viață sănătos.
Școala noastră este conectată permanent la transformările survenite în domeniul sistemului sanitar, la noile responsabilități ale profesiei de asistent medical. Ținând cont de importanța ei în comunitate, scoală caută să creeze un climat de muncă adecvat care să promoveze la elevii noștri nevoia de a fi competenți și competitivi, de a contribui la menținerea și îmbunătățirea sănătății semenilor.

Ofertă

Pentru anul școlar 2021/ 2022 oferta educatională a școlii noastre este de 3 clase la specializarea asistent medical generalist cu durată de 3 ani.
Admiterea se realizează pe bază de dosar. Se pot înscrie absolvenți de liceu cu sau făra diplomă de bacalaureat, nu există limită de vârsta!

Analiza SWOT

Pentru fiecare an de studiu, şcoala dispune de întregul material curricular (planuri de învăţământ şi programe şcolare, auxiliare curriculare, manuale, cărți de specialitate, suporturi de curs, caiete de lucru, caiete de practică, fișe de evaluare, culegeri de teste , etc.).
Personal didactic calificat în proporţie de 100%. Ponderea cadrelor didactice cu pregătire psihopedagogica este de 100%. Ponderea cadrelor didactice cu performanţe în activitatea didactică și profesională este de 85 %

Despre Școala Postliceală Sanitară Slatina

Școala Postliceală Sanitară “Carol Davila” din Slatinaa fost acreditată de Ministerul Educației, Cercetării și Inovării prin Ordinul nr. 4750/19.08.2009.

Până în prezent școala a pregătit 18 promoții de elevi la specializările: asistent medical generalist, asistent medical social, asistent medical de laborator, asistent medical de farmacie.

Ofertă educațională

Admiterea se realizează pe bază de dosar.

Se pot înscrie absolvenți de liceu cu sau făra diploma de bacalaureat; făra limită de vârsta !

Standardele de pregătire profesională pentru A.M.G.-Anexa Nr 1 la O.M.EN 3499/23.03. 2018

Curriculum pentru A.M.G.-Anexa Nr 3 la O.M.EN . Nr 3499/29.03.2018