Scoala Postliceala Sanitara

"Carol Davila" Slatina

Admitere

SCOALA POSTLICEALA SANITARA "Carol Davila"-SLATINA

Scoala  Postliceala Sanitara  „Carol Davila’’
          Slatina, jud. Olt
Nr……/…………………….

METODOLOGIA DE ADMITERE

 

Aprobata in C.A. din data de…………...
Presedinte C.A.Dr. Pârvulescu Liviu

Cap. I

Dispozitii generale

Art. 1(1) Admiterea in invatamantul postliceal sanitar in anul scolar 2015/2016 se face pe baza criteiilor generale de admitere in invatamantul postliceal, elaborate de M.E.C.T.S., aprobate prin O.M.E.C.TS nr. 5346/7.11.2011 si a prezentei metodologii elaborate de  Scoala  Postliceala Sanitara „Carol Davila”Slatina, aprobata de Consiliul de Administratie al unitatii de invatamant.
(2)Admiterea in Scoala Postliceala Sanitara „Carol Davila”, Slatina se face pe locuri cu taxa
(3) Admiterea se organizeaza pentru calificarea asistent medical generalist, curs de zi, pe un numar de 90 locuri
(4) Admiterea se organizeaza in 2 sesiuni:
a. sesiunea de vara
b. sesiunea de toamna
conform calendarului, parte integranta a prezentei metodologii(Anexa 1)
(5) In cazul in care nu se ocupa locurile sau se decide suplimentarea locurilor, Consiliul de administratie al Scolii Postliceale Sanitare „Carol Davila”poate decide organizarea si a altor sesiuni de admitere.
Art. 2. Au dreptul sa se inscrie la nivelul de invatamant postliceal absolventii de liceu, cu sau fara diploma de bacalaureat, pe baza urmatoarelor documente:

 • cerere de inscriere
 • copie dupa B.I. sau C.I.
 • copie dupa certificatul de nastere
 • copie dupa certificatul de casatorie in cazul schimbarii numelui
 • copie  dupa Diploma de Bacalaureat, Certificat de absolvire a liceului sau adeverinta de absolvire a XII clase, insotite de foaia matricola( IX-XII)
 • adeverita medicala (de la medicul  de familie) din care sa rezulte ca este sănătos clinic și apt pentru  profesia de asistent medical generalist
 • adeverinta de la Casa de copii sau Centrul de plasament, dupa caz(cei aflati in aceasta situatie
 • chitanta taxa de inscriere
 • dosar cu şină

Art. 3 Pentru respectarea prevederilor in vigoare privind regimul actelor de studii in Romania, toti candidatii, inclusiv candidatele casatorite vor fi inscrisi la concurs cu numele din actele de studiile( cu mentiunea in paranteza casatorit....nume )
Art. 4 Inscrierea candidatilor , anul scolar 2015/2016 se face conform calendarului de admitere parte integranta a prezentei metodologii

 

Cap. II  Informarea canditatilor

Art. 5. (1) Se va organiza Panoul admiterii la care vor fi prezentate prin afisare informatii privind structura organizatorica a scolii, cifra de scolarizare, lista actelor necesare pentru inscriere,planurile de invatamant,misiunea si viziunea scolii.
(2)Prin mijloace de presa si ale studiourilor de radiodifuziune si televiziune locale  si pe site-ul scolii vor fi prezentate materiale de popularizare si informare referitoare la scoala.

Cap. III. Organizarea admiterii

 

Art. 6(1) Se va constitui Comisia de admitere alcatuita din:
Presedinte: director/director adjunct
Secretar : secretarul scolii
Membri: 2 cadre didactice de specialitate

(2). Intregul personal care va participa la organizarea si desfasurarea admiterii va fi instruit.

Cap. IV- Comisia de contestatii

Art.7.Pentru solutionarea eventualelor contestatii se constituie comisia de contestatii care se compune din:

 • presedinte- director/director adjunct al Scolii Postliceale Sanitare „Carol Davila”
 • secretar- secretarul scolii
 • membrii -2 cadre  didactice de specialitate

Art. 8 Contestatiile se depun la secretariatul scolii in termen de cel mult 24 ore de la afisarea rezultatelor
Art. 9 Afisarea rezultatelor la contestatii  in termen de 24 de ore.

 

Cap. V. Admiterea

 

Art. 10 Admiterea se realizeaza pe baza de dosare si interviuri care pot sa cuprinda probe scrise sau orale, care sa faca posibila aprecierea obiectiva a capacitatii de gandire si a aptitudinilor pentru specializarea A.M.G.
Art. 11 În cazul în care numărul candidaţilor înscrişi depaseste numarul locurilor,se va lua în calcul media de absolvire la examenul de bacalaureat şi media la obiectele de profil (anatomie, chimie).
Art.12.  La data si ora stabilite , candidatii vor fi introdusi in sali in  ordine alfabetica, vor primi Chestionare pe care vor trebui sa le completeze, sau vor fi intervievati de membrii comisiei.
Art. 13. Rezultatele vor fi afisate a doua zi la Avizierul scolii
Art. 14.(1) Candidatii declarati admisi dobandesc statutul de elev al Scolii Postliceale Sanitare „Carol Davila”, dupa depunerea , la secretariatul scolii a cererii de inscriere in anul I,  in termen de 7 zile de la afisarea rezultatelor
(2)Candidatii admisi vor semna  Contractul de scolarizare pentru anul scolar 2015/2016,cel târziu până la data de 15 octombrie 2015.
3)- Elevii anului I care nu se prezinta la școală în  cel mult 30 zile de la începerea cursurilor sau în acelaș termen nu înaintează acte pentru justificarea absențelor, sunt declarați retrași                                                   
Școala va comunica aceasta măsură, în scris, candidatilor respectivi, (conform Regulamentului de Organizare si Functionare al Școlii Postliceale Sanitare ,,Carol Davila’’Slatina, art.17, CAPITOL VI avizat in C.A din data de 16.02.2015).
(4) Nerespectarea prevederilor alin. 1 si 2 atrage dupa sine pierderea locului
Cap. VI
Dispozitii finale
Art. 15. Presedintele si membrii comisiiei de admitere si de contestatii poarta intreaga responsabilitate pentru desfasurarea admiterii conform prezentei metodologii.

 

 

Scoala  Postliceala Sanitara  „Carol Davila ”                   Anexa nr 2    
   Slatina, Olt

 Admitere sesiunea :                                  
Data………………..                                                                                                                
Nume si prenume…………………………………


CHESTIONAR / INTERVIU
Va rugam sa completati urmatorul chestionar.Raspunsurile dumneavoastra vor fi apreciate si vor conta in stabilirea rezultatelor finale

 1. Numiti 3 motive pentru care ati optat sa va inscrieti la scoala noastra

 2. Numiti 3 calitati pe care trebuie sa le aiba o persoana care doreste sa studieze pentru a deveni asistent medical

 3. Care dintre disciplinele studiate in liceu credeti ca va  vor fi de folos in cei 3 ani de scoala sanitara?

 4. Credeti ca sunteti pregatiti sa studiat timp de trei ani pentru aceasta profesie? Argumentati.

 5. Ce alte optiuni ati avut dupa terminarea liceului?

 6. Cunoasteti Planul de Invatamant si Curriculum scolii?


Scoala  Postliceala Sanitara  „Carol Davila” Slatina, Olt
Tel:0249/410555;0371/367020

ANEXA 1
CALENDARUL ADMITERII LA SCOALA POSTLICEALA SANITARA CAROL DAVILA
AN SCOLAR 2015/2016

 

 • PREGATIREA ADMITERII

 

 • AFISAREA METODOLOGIEI DE ADMITERE: 23.04. 2015
 • POPULARIZAREA SCOLII SI A CIFREI DE SCOLARIZARE 27.04.-30.08 2015
 • CALENDARUL INSCRIERII

 

 • INSCRIEREA CANDIDATILOR 11.05.-10 .09. 2015( DE LUNI PANA VINERI INTRE ORELE 9-18)
 • Prima sesiune :10 iulie 2015, ora 10
 • Afisarea rezultatelor: 11 iulie 2015, ora 10
 • A doua sesiune 10 septembrie 2015, ora 10
 • Afisarea rezultatelor 11.09. 2015,  ora 10


Descarca metodologia admitere 2015.pdf

Viziune


Invata pentru tine si familia ta, pentru cei din jurul tau sa ocrotesti si sa ingrijesti, sa alini si sa vindeci!